دسته بندی آگهی ها
تعداد بازدید: 287

لیست قیمت پخش عمده رنگ ابزار یراق چسب


لیست قیمت پخش عمده رنگ ابزار یراق چسب

زنجان ،

رنگ ابزار یراق چسب قاسمی


09124413320

رنگ ابزار یراق چسب قاسمی
02433457808 - 09124413320
تلگرام : 09124413320
https://t.me/RangAbzarYaraghGhasemi
تاریخ به روز شده : 1396/08/18

لطفا یک پیام به تلگرام بفرستید تا در کانال لیست قیمت به روز شده ما را مشاهده بفرمایید. با تشکر فراوان
ارسال از تهران به کل کشور
جمع تعداد محصولات 70 مورد
دکمه
Ctrl + F
را فشار داده و کالای مورد نظر را جستجو کنید
وسپس
Enter
بزنید

1 - لیست قیمت پودرهای رنگی سیمانی
1 – پودر رنگی سیمانی مشکی برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 1850 تومان
2 – پودر رنگی سیمانی اخرایی برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 1850 تومان
3 – پودر رنگی سیمانی قهوه ای برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 1850 تومان
4 – پودر رنگی سیمانی گل ماشی برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 1850 تومان
5 – پودر رنگی سیمانی آبی برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 2500 تومان
6 – پودر رنگی سیمانی سبز برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 2500 تومان
7 – پودر رنگی سیمانی زرد برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 3000 تومان
8 – پودر رنگی سیمانی لاجورد برای بندکشی بسته 30 کیلویی قیمت هر کیلو 12000 تومان
9 – پودر سریش با چریش هر کیسه 40 کیلویی قیمت هر کیلو 4950 تومان

2 - لیست قیمت انواع میخ آهنی و فولادی
1 – میخ آهنی (20 میایمتری) 2 سانتی (18 * 4/3) قطر 25/1 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 150000 تومان
2 – میخ آهنی (25 میایمتری) 5/2 سانتی (18 * 1 ) قطر 25/1 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 150000 تومان
3 – میخ آهنی (25 میایمتری) 5/2 سانتی (17 * 1) قطر 4/1 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 150000 تومان
4 – میخ آهنی (25 میایمتری) 5/2 سانتی (16 * 1) قطر 6/1 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 150000 تومان
5 – میخ آهنی (30 میایمتری) 3 سانتی (16 * ¼ 1) قطر 6/1 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 150000 تومان
6 – میخ آهنی (25 میایمتری) 5/2 سانتی (14 * 1) قطر 1/2 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 150000 تومان
7 – میخ آهنی (40 میایمتری) 4 سانتی (14 * 5/1) قطر 1/2 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 129000 تومان
8 – میخ آهنی (50 میایمتری) 5 سانتی (14 * 2) قطر 1/2 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 129000 تومان
9 – میخ آهنی (50 میایمتری) 5 سانتی (12 * 2) قطر 7/2 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 129000 تومان
10 – میخ آهنی (65 میایمتری) 5/6 سانتی (12 * 5/2) قطر 7/2 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 106000 تومان
11 – میخ آهنی (40 میایمتری) 4 سانتی (10 * 5/1) قطر 4/3 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 135000 تومان
12 – میخ آهنی (75 میایمتری) 5/7 سانتی (10 * 3) قطر 4/3 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 106000 تومان
13 – میخ آهنی (90 میایمتری) 9 سانتی (10 * 5/3) قطر 4/3 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000 تومان
14 – میخ آهنی (100 میایمتری) 10 سانتی (8 * 4) قطر 2/4 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000تومان
15 – میخ آهنی (125 میایمتری) 5/12 سانتی (7 * 5) قطر 5/4 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000تومان
16 – میخ آهنی (100 میایمتری) 10 سانتی (6 * 4) قطر 15/5 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000تومان
17 – میخ آهنی (150 میایمتری) 15 سانتی (6 * 6) قطر 15/5 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000 تومان
18 – میخ آهنی (125 میایمتری) 5/12 سانتی (5 * 5) قطر 6/5 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000 تومان
19 – میخ آهنی (200 میایمتری) 20 سانتی (4 * 8) قطر 6 میلیمتر قیمت کارتن 25 کیلویی 115000 تومان
20 – میخ فولادی جورسفید و مشکی کارتن 20 کیلویی قیمت هر کیلو 9000 تومان

3 - لیست قیمت انواع لوله بخاری و کلاهک و دریچه هواکش و درب بخاری و لوله فنری
1 – لوله یک متری ( 100 سانتی ) گالوانیزه 10 قیمت 3850 تومان
2 – لوله ( 75 سانتی ) گالوانیزه 10 قیمت 3300 تومان
3 – لوله نیم متری ( 50 سانتی ) گالوانیزه 10 قیمت 2200 تومان
4 – لوله ( 25 سانتی ) گالوانیزه 10 قیمت 1500 تومان
5 – لوله ( 10 سانتی ) گالوانیزه 10 قیمت 1000 تومان
6 – لوله رابط ( 10 سانتی ) گالوانیزه 10 قیمت 1000 تومان
7 – زانو 10 گالوانیزه قیمت 1700 تومان
8 – زانو 15 گالوانیزه قیمت 3300 تومان
9 - لوله یک متری ( 100 سانتی ) گالوانیزه 15 قیمت 5800 تومان
10 - لوله ( 75 سانتی ) گالوانیزه 15 قیمت 5000 تومان
11 – لوله نیم متری ( 50 سانتی ) گالوانیزه 15 قیمت 3800 تومان
12 – لوله ( 25 سانتی ) گالوانیزه 15 قیمت 2200 تومان
13 – لوله ( 10 سانتی ) گالوانیزه 15 قیمت 1500 تومان
14 – لوله رابط ( 10 سانتی ) گالوانیزه 15 قیمت 1500 تومان
15 – کلاهک اچ گرد گالوانیزه 10 پابه بلند 20 سانتی قیمت 4500 تومان
16 – کلاهک اچ گرد گالوانیزه 12 پابه بلند 20 سانتی قیمت 5000 تومان
17 – کلاهک اچ گرد گالوانیزه 13/5 پابه بلند 20 سانتی قیمت 5500 تومان
18 – کلاهک اچ گرد گالوانیزه 15 پابه بلند 20 سانتی قیمت 5800 تومان
19 – کلاهک اچ گرد گالوانیزه 17 پابه بلند 20 سانتی قیمت 6500 تومان
20 – دریچه هوا آلومینیومی 10 * 10 قیمت 1500 تومان
21 – دریچه هوا آلومینیومی 15 * 10 قیمت 1800 تومان
22 – دریچه هوا آلومینیومی 20 * 20 قیمت 2200 تومان
23 – دریچه هوا آلومینیومی 25 * 25 قیمت 2500 تومان
24 – دریچه هوا آلومینیومی 30 * 30 قیمت 2800 تومان
25 – درب بخاری استیل 10 گرد تعداد در کارتن 220 قیمت 2100 تومان
26 – درب بخاری استیل 10 مربع تعداد در کارتن 220 قیمت 2100 تومان
27 – درب بخاری استیل 15 گرد تعداد در کارتن 120 قیمت 3200 تومان
28 – درب بخاری استیل 15 مربع تعداد در کارتن 120 قیمت 3200 تومان
29 – لوله فنری آلومینیومی 10 تعداد در کارتن 20 عدد قیمت 9500 تومان
30 - لوله فنری آلومینیومی 15 تعداد در کارتن 9 عدد قیمت 16000 تومان
31 - لوله فنری آلومینیومی مخلوط 10 و 15 تعداد در کارتن 9+9 عدد قیمت هر جفت 25000 تومان

4 – لیست قیمت انواع چسب
1 – چسب 123 بزرگ آکفیکس 400 میلی لیترهر کارتن 24 عددی قیمت 10600 تومان
2 – چسب 123 بزرگ آکفیکس 200 میلی لیتر هر کارتن 24 عددی قیمت 6800 تومان
3 – چسب 123 بزرگ آکفیکس 100 میلی لیتر هر کارتن 48 عددی قیمت 4600 تومان
4 – چسب سیلیکونی آکواریوم آکفیکس شفاف تعداد در کارتن 24 عددی قیمت هر عدد 8000 تومان
5 – چسب سیلیکونی آکواریوم آکفیکس سفید تعداد در کارتن 24 عددی قیمت هر عدد 8000 تومان
6 – چسب سیلیکونی آکواریوم آکفیکس مشکی تعداد در کارتن 24 عددی قیمت هر عدد 8000 تومان
7 – چسب سیلیکونی آکواریوم کاسپین شفاف تعداد در کارتن 24 عددی قیمت هر عدد 9000 تومان
8 – چسب سیلیکونی آکواریوم کاسپین سفید تعداد در کارتن 24 عددی قیمت هر عدد 9000 تومان
9 – چسب سیلیکونی آکواریوم کاسپین مشکی تعداد در کارتن 24 عددی قیمت هر عدد 9000 تومان
10 – چسب سیلیکونی آکواریومی پمادی شفاف تعداد در کارتن 240 عددی قیمت هر عدد 790 تومان

5 – لیست قیمت انواع رابیتس و سیم رابیتس و تور مرغی وسیم مفتولی
1 – رابیتس گالوانیزه 9 ستون 400 گرمی 240 * 60 سانتی هر بسته 20 تایی قیمت هر برگ 2700 تومان
2 – رابیتس گالوانیزه 13 ستون 760 گرمی 240 * 60 سانتی هر بسته 10 تایی قیمت هر برگ 4100 تومان
3 – رابیتس گالوانیزه 13 ستون 910 گرمی 240 * 60 سانتی هر بسته 10 تایی قیمت هر برگ 4900 تومان
4 – رابیتس گالوانیزه 13 ستون 980 گرمی 240 * 60 سانتی هر بسته 10 تایی قیمت هر برگ 5300 تومان
5 – رابیتس گالوانیزه 13 ستون 1050 گرمی 240 * 60 سانتی هر بسته 10 تایی قیمت هر برگ 5800 توما
6 – رابیتس گالوانیزه نمره 18 هر بسته 25 کیلویی قیمت هر کیلو 4900 تومان
7 – رابیتس گالوانیزه نمره 18 هر بسته 25 کیلویی قیمت هر کیلو 4900 تومان
8 – رابیتس گالوانیزه نمره 18 هر بسته 25 کیلویی قیمت هر کیلو 4900 تومان
9 – تور پلاستیکی عرض 120 سانتی هر رول 30 متر قیمت هر متر مربع 1700 تومان
10 – تور مرغی چینی عرض 120 سانتی هر رول 45 متر قیمت 54000 تومان
11 – تور مرغی فرنگی (ایرانی) عرض 120 سانتی هر رول 45 متر قیمت 70000 تومان
12 – تور مرغی فرنگی (ایرانی) عرض 150 سانتی هر رول 45 متر قیمت 90000 تومان
13 – سیم مفتولی مشکی آرماتوربندی نمره 1/5 قیمت هر کیلو 2900 تومان خرید یک تن قیمت 2700 تومان
14 – سیم مفتولی مشکی آرماتوربندی (سیم نجاری) نمره 2/5 قیمت هر کیلو 2900 تومان خرید یک تن قیمت 2700 تومان
15 – سیم مفتولی فابریک 15 کیلویی مشکی آرماتوربندی نمره 1/5 قیمت هر کیلو 3100 تومان خرید یک تن قیمت 2900 تومان
16 – سیم مفتولی 15 کیلومشکی آرماتوربندی (سیم نجاری) نمره 2/5 قیمت هر کیلو 3100 تومان خرید یک تن قیمت 2900 تومان
17 – پشم شیشه 2 اینچ هر رول 18 متر مربع قیمت 54000 تومانمشخصات آگهی
نام
تلفن
ایمیل
تاریخ
موقعیت
آدرس
رنگ ابزار یراق چسب قاسمی
09124413320
azads.sgh@gmail.com
‪سه شنبه, 30 آبان 1396 ‬
زنجان
خیابان شیخ فضل اله نوری جنب اداره پست پلاک 321
تمایل دارید این آگهی را با دیگران به اشتراک بگذارید:
لطفا در هنگام تماس بفرمایید آگهی را در سایت کاسب خونه دیده اید
آگهی های مرتبط :

مصالح ساختمانی

واش بتن آنتیک ، واش بتن سابخورده (سنگ استون)

11 ساعت پیش
سنگ استون (فروزش)
تهران
09123977593 - 26152817
واش بتن آنتیک ، واش بتن سابخورده       (سنگ استون)

موزاییک اتوماتیک پرسی سنگ استون

11 ساعت پیش
سنگ استون (فروزش)
تهران
09123977593 - 26152817
موزاییک اتوماتیک پرسی سنگ استون

کفپوش بتنی پوست ماری

13 ساعت پیش
هوم استون
تهران
22326070
کفپوش بتنی پوست ماری
جدول دور باغچه
13 ساعت پیش
هوم استون
تهران
021-22326050 , 021-22326070 , 09120863060
جدول دور باغچه
فروش سنگ آنتیک نما ساختمان
15 ساعت پیش
هونام سنگ
تهران
09027553577
فروش سنگ آنتیک نما ساختمان
فروش سنگ مرمریت دهبید زارع در صنایع سنگ چلیپا
3 روز پیش
صنایع سنگ چلیپا
تهران
09121353229
فروش سنگ مرمریت دهبید زارع در صنایع سنگ چلیپا
فروش سنگفرش بتنی پیاده رو
3 روز پیش
سنگ استون (فروزش)
تهران
09123977593 - 26152817
فروش سنگفرش بتنی پیاده رو
سنگ استون تولید و فروش انواع موزاییک پرسی ، واش بتن ، کفپوش بتنی
3 روز پیش
سنگ استون (فروزش)
تهران
09123977593 - 26152817
سنگ استون تولید و فروش انواع موزاییک پرسی ، واش بتن ، کفپوش بتنی
صفحه اصلی
ثبت آگهی رایگان
تعرفه تبلیغات
تماس با ما لینک
بازدید امروز: 136    بازدید دیروز: 2035
بازدید کل :  2578490    افراد آنلاین: 4
آگهی های موجود در این سایت از طریق کاربران عمومی ثبت شده است. لذا سایت کاسب خونه هیچ گونه مسئولیتی در مورد صحت اطلاعات مذکور ندارد.
کلیه حقوق محفوظ بوده و کپی غیرمجاز مطالب پیگیری قانونی خواهد داشت.